Tävlingsregler

KLASSKAMPEN är en kunskapstävling för Ålands alla niondeklasser (utom i skolor som valt att inte delta, se förstasidan) som kommer att sändas i Steel FM med början vintern 2016. Alla deltagare godkänner automatiskt tävlingsreglerna genom att anmäla sitt lag.

 
 

1. Deltagare

1.1 Varje klass får ställa upp med maximalt ett lag om tre personer. Om någon eller några av lagmedlemmarna inte kommer till tävlingsdagen får laget tävla med minst en närvarande deltagare. De individuella priserna delas då ut till de deltagare som deltagit i tävlingen, medan eventuella klasspriser delas ut som vanligt till alla i klassen. Klassen måste gemensamt komma överens om vilka representanter som ska väljas till laget, men om en klass, oberoende av anledning, anmäler flera lag så kommer endast det först anmälda laget att ges plats i tävlingen. Vi vill särskilt betona vikten av att samordna anmälan inom klassen!

1.2 Vid sjukdom kan en deltagare tillfälligt ersättas med en klasskamrat. Skälet till sådan sjukfrånvaro vid ett tävlingstillfälle ska på begäran kunna styrkas. Går inte det kan tävlingsledningen kräva att tävlingen genomförs med bara två tävlande.

1.3 Det finns många små klasser på Åland. Det är fullt tillåtet för en klass att anmäla ett lag med en eller två elever. Utmaningen blir förstås större, det blir svårare när man inte kan komplettera varandras kunskaper, men det är alltså möjligt att göra så. Det är inget hinder att gå i en samlingsklass med flera årskurser, det enda kriteriet är att man för närvarande befinner sig på nionde klass studienivå och är mellan 14 och 16 år gammal.

1.4 Det är möjligt att anmäla ett lag med elever från två olika skolor, om elevantalet är litet i bägge skolorna och skolornas niondeklassare i övrigt inte anmäler egna lag. Kontakta i så fall Steel FM med en förfrågan till klasskampen@steelfm.ax så att vi kan kontrollera förutsättningarna för en sådan lagkonstruktion.

1.5 Ett lag vars medlemmar inte dyker upp till ett tävlingsdatum förlorar automatiskt omgången och går inte vidare.

 

2. Vinster

2.1 Vinster delas ut individuellt och klassvis, beroende på prestation och placering. Individuella priser tillfaller de tävlande, medan klassvisa priser tillfaller samtliga elever i de tävlandes klass. Ett pris kan bara delas ut en gång.

2.2 Klasserna ansvarar själva för att lösa in priser för 3:e, 2:a och 1:a placering inom de tidsramar som anges för priserna. Inga priser kan omvandlas till kontanter eller andra priser.

 

3. Faktagranskning och överklagande

3.1 Frågor och svar tas fram i samarbete med experter på respektive område. De svar som lämnas i tävlingen är de slutgiltiga, och kan inte ändras i efterhand.

3.2 Svaren från tävlingsledningen är slutgiltiga, och korrekta per definition. De kan därmed inte heller överklagas. Vi strävar förstås efter största möjliga exakthet i såväl frågor som svar, men kan inte garantera att fel inte smyger sig in. Om det inträffar är det svaret som meddelas på tävlingsdagen som gäller.